Стимулювання населення, об’єднань співвласників

багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів

на здійснення заходів з енергозбереження

З жовтня 2014 року для населення та ОСББ діє розроблена Держенергоефективності та запроваджена урядова програма «теплих» кредитів.

Програмою передбачено відшкодування з держбюджету у таких розмірах:

– 20% суми кредиту (але не більше 12 тис. грн) на придбання негазових/неелектричних котлів для фізичних осіб;

– 35% суми кредиту (але не більше 14 тис. грн) на придбання енергоефективного обладнання/матеріалів для фізичних осіб – власників приватних будинків;

– 40% суми кредиту (але не більше 14 тис. грн. в розрахунку на одну квартиру) для ОСББ/ЖБК, як юридичних осіб, для загальнобудинкових заходів.

Якщо позичальником є фізична особа, яка отримує субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, то розмір відшкодування становитиме 35% як за напрямком придбання котлів, так і для інших енергоефективних заходів, але не більше 12 000 гривень.

Якщо в складі ОСББ є родини-отримувачі субсидії, таке ОСББ отримує відшкодування у середньозваженому розмірі між 40% і 70% – залежно від кількості квартир-субсидіантів.

Уповноваженими на видачу «теплих»  кредитів в рамках програми є 4 державні банки: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «Ощадбанк»,                                       АБ «УКРГАЗБАНК» та АТ «Укрексімбанк».

З метою запровадження регіональних стимулів до впровадження енергозберігаючих заходів для населення Київської області, з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 2010 року № 243  «Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2017 роки» (зі змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету  Міністрів України  від 14 березня 2018 р. № 158), а також постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 року № 1056  «Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження» (зі змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету  Міністрів України  від 14 березня 2018 р. № 158), обласною державною адміністрацією передбачається відшкодування з обласного бюджету частини суми кредиту, залученого фізичними особами, об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергозберігаючих заходів.»

 

Порядок відшкодування частини суми кредиту, залученого фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів

Порядок відшкодування частини суми кредиту, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів, (далі – Порядок) визначає механізм використання коштів, передбачених в обласному бюджеті на часткове відшкодування частини суми за залученими в кредитно-фінансових установах коротко- і середньостроковими кредитами, що надаються фізичним особам (далі – Позичальникам) на впровадження енергозберігаючих технологій.

Відшкодування частини суми передбачається за кредитами, залученими у національній валюті на термін до 3-х років.

Розмір відшкодування частини суми за надані кредитно-фінансовими установами кредити визначається відповідно до Генерального договору про співробітництво між головним розпорядником коштів обласного бюджету, передбачених на фінансування заходів з енергозбереження, та кредитно-фінансовою установою (далі – Генерального договору), за формою згідно з Додатком 5.

Бюджетні кошти не можуть бути спрямовані на сплату будь-яких штрафів та/або пені, нарахованих згідно з умовами кредитного договору.

Відшкодування частини суми кредиту здійснюється на підставі Генерального договору.

Відшкодування частини суми кредиту здійснюється Позичальникам, які зареєстровані, фактично проживають та впроваджують енергоефективні заходи на території Київської області, на впровадження  наступних енергозберігаючих заходів:

  1. придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу та електроенергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;
  2. придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, до яких належать:

для одно- та двоквартирних житлових будинків:

– радіаторів водяної системи опалення, регуляторів температури повітря (в тому числі автоматичних), та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

– рекуператорів теплоти вентиляційного повітря та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

– теплонасосної системи для водяної системи опалення та/або гарячого водопостачання та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї;

– системи сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї;

– вузлів обліку води (гарячої, холодної), зокрема засобів вимірювальної техніки (приладів обліку, лічильників) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

– багатозонних (багатотарифних) приладів обліку електричної енергії (лічильників активної електричної енергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

– обладнання і матеріалів для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;

– світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікон та балконних дверей, та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них.

  1. погашення кредиторської заборгованості минулих років за бюджетними зобов’язаннями, взятими на облік органами Казначейства.

Відшкодування Позичальнику частини суми кредиту проводиться одноразово в таких розмірах:

– 10 відсотків суми кредиту на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу та електроенергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них, але не більш як                     5000 гривень за одним кредитним договором;

– 15 відсотків суми кредиту на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, але не більш як 9000 гривень за одним кредитним договором.

Відшкодування частини суми кредиту відбувається на підставі такого пакета документів:

прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – Позичальника;

реєстраційний номер облікової картки платника (або інформацію про відсутність такого номера);

місце проживання фізичної особи – Позичальника (із зазначенням адреси реєстрації, якщо вона відрізняється від адреси місця проживання);

адреса будинку, в якому впроваджуються заходи, із зазначенням типу будинку (одно-, дво-/багатоквартирний), згідно з даними, повідомленими уповноваженому банку Позичальником;

цілі кредитування відповідно до цього Порядку;

номер, дата укладення та строк дії кредитного договору;

загальна вартість придбаного енергоефективного обладнання та/або матеріалів та відповідних робіт з їх впровадження (у гривнях);

розмір суми кредиту, використаного на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу та електроенергії), що підлягає відшкодуванню, відповідно до цього Порядку (у гривнях);

розмір відшкодування частини суми кредиту, розрахований відповідно до цього Порядку (у гривнях).

Обов’язковою умовою для включення уповноваженим банком відомостей до зведеного реєстру Позичальників є подання таким Позичальником до уповноваженого банку документів, що підтверджують цільове використання кредитних коштів (акт приймання-передачі, товарний чек, видаткова накладна), та документів, що підтверджують факт впровадження енергоефективного обладнання та/або матеріалів (акт виконаних робіт (наданих послуг) (далі – підтвердні документи).

Підтвердні документи зберігаються уповноваженими банками протягом строку, передбаченого законодавством для зберігання документів за кредитною операцією, та надаються уповноваженим банком головному розпоряднику коштів на його письмову вимогу за згодою Позичальника.

У разі встановлення факту відсутності підтвердних документів отримане відшкодування частини суми кредиту протягом одного місяця повертається уповноваженим банком на рахунки головного розпорядника коштів обласного бюджету.

У разі встановлення факту нецільового використання кредитних коштів отримане відшкодування частини суми кредиту протягом одного місяця повертається Позичальником до уповноваженого банку, який протягом трьох робочих днів повертає зазначені кошти до обласного бюджету.

Відшкодування частини суми кредиту здійснюється в межах коштів, передбачених у обласному бюджеті на відповідний рік, та відповідно до помісячного плану асигнувань в порядку черговості надходження до головного розпорядника зведених реєстрів Позичальників.

Кредити на здійснення заходів, передбачених цим підпунктом, у поточному календарному році надаються уповноваженими банками до                       30 листопада включно.

Фізична особа – Позичальник протягом одного бюджетного року має право отримати таке відшкодування один раз.

Кредитно-фінансові установи у кредитному договорі в графі: «цілі кредитування» зобов’язані зазначати цілі кредитування відповідно до Програми.

Кредитно-фінансові установи щомісяця до 15 числа місяця, наступного за місяцем, коли Позичальникам надано кредит, на підставі укладених Генеральних договорів подають головному розпоряднику коштів обласного бюджету два примірники Зведених реєстрів Позичальників, які мають право на отримання відшкодування частини суми кредиту, залученого на впровадження енергозберігаючих заходів згідно з цим Порядком, взяли кредити в цих установах, де зазначається сума відшкодування кредиту.

Відшкодування відбувається щомісяця шляхом перерахунку головним розпорядником коштів обласного бюджету на передбачений Генеральним договором рахунок відповідної кредитно-фінансової установи, яка, у свою чергу, протягом 3 робочих днів розподіляє ці кошти на розрахункові рахунки відповідних Позичальників, про що головному розпорядникові коштів надаються відповідні виписки чи підтверджувальні документи. Уповноважені банки здійснюють перерахування коштів Позичальникам протягом двох робочих днів з дня їх зарахування на рахунки уповноважених банків.

У разі повного або часткового дострокового повернення Позичальником кредиту відшкодування частини суми кредиту, що надійшло від розпорядника коштів, спрямовується уповноваженим банком для погашення частини суми кредиту в розмірі суми заборгованості за кредитним договором, а сума залишку відшкодування частини суми кредиту – на поточний рахунок Позичальника, відкритий в уповноваженому банку.

 

Порядок відшкодування частини суми кредиту,

залученого об’єднаннями співвласників багатоквартирних

будинків, житлово-будівельними кооперативами

до впровадження енергоефективних заходів

 

Порядок відшкодування частини суми кредитів, отриманих об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків на впровадження енергозберігаючих заходів (далі – Порядок), визначає механізм використання коштів, передбачених в обласному бюджеті на часткове відшкодування частини суми за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами, що надаються ОСББ/ЖБК (далі – Позичальникам) на впровадження енергозберігаючих технологій.

Відшкодування частини суми передбачається за кредитами, залученими у національній валюті до 4-х років.

Бюджетні кошти не можуть бути спрямовані на сплату будь-яких штрафів та/або пені, нарахованих згідно з умовами кредитного договору.

Відшкодування частини суми кредиту здійснюється на підставі Генерального договору.

Відшкодуванню підлягає частина суми кредиту, отриманого Позичальниками, які зареєстровані на території Київської області, на впровадження  наступних енергозберігаючих заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів, залучених на придбання:

обладнання і матеріалів для облаштування індивідуальних теплових пунктів, у тому числі регуляторів теплового потоку за погодними умовами та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

обладнання і матеріалів для проведення робіт з термомодернізації внутрішньобудинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання;

теплонасосної системи для водяної системи опалення та/або гарячого водопостачання та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї;

системи сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї;

обладнання і матеріалів для модернізації систем освітлення місць загального користування (у тому числі електропроводки, автоматичних вимикачів, ламп (крім ламп розжарювання), патронів до них);

вузлів обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засобів вимірювальної техніки (приладів обліку, лічильників), приладів-розподілювачів, автоматичних регуляторів температури повітря в приміщенні та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

багатозонних (багатотарифних) приладів обліку електричної енергії (лічильників активної електричної енергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

обладнання і матеріалів для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;

світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікон та балконних дверей у квартирах, для місць загального користування (під’їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ, та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

дверей для місць загального користування (під’їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

електричних котлів для водяної системи автономного теплопостачання або водяної індивідуальної (автономної) системи опалення та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них.

Відшкодування Позичальнику частини суми кредиту здійснюється одноразово у розмірі 30% суми кредиту на впровадження енергоефективних заходів за одним кредитним договором.

Відшкодування частини суми кредиту відбувається на підставі такого пакета документів:

повне найменування юридичної особи – Позичальника;

ідентифікаційний код юридичної особи – Позичальника (код згідно з ЄДРПОУ);

місцезнаходження юридичної особи – Позичальника;

адреса багатоквартирного будинку, в якому впроваджуються заходи та відомості про загальну кількість квартир;

цілі кредитування відповідно до цього Порядку;

номер, дата укладення та строк дії кредитного договору;

загальна вартість придбаного енергоефективного обладнання та/або матеріалів та відповідних робіт з їх впровадження (у гривнях);

розмір суми кредиту, використаного на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу та електроенергії), що підлягає відшкодуванню, відповідно до цього Порядку (у гривнях);

розмір відшкодування частини суми кредиту, розрахований відповідно до цього Порядку (у гривнях).

У разі коли Позичальником є ОСББ/ЖБК, якими залучено кредит на впровадження енергоефективних заходів у будинку, що приєднаний до теплових мереж систем централізованого теплопостачання, обов’язковою умовою для включення уповноваженим банком відомостей до зведеного реєстру Позичальників є подання таким Позичальником, крім підтверджуючих документів, документів (актів, довідок тощо), що підтверджують наявність приладу обліку теплової енергії (лічильника) в багатоквартирному будинку, взяття такого приладу на абонентський облік теплопостачальною організацією та його використання для розрахунків за спожиту теплову енергію (крім випадків встановлення приладу обліку теплової енергії (лічильника) в ході впровадження енергоефективних заходів відповідно до цього Порядку).

У разі коли Позичальником залучено кредит на придбання електричних котлів для водяної системи автономного теплопостачання або водяної індивідуальної (автономної) системи опалення та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них, обов’язковою умовою для включення уповноваженим банком відомостей до зведеного реєстру Позичальників є подання таким Позичальником, крім підтвердних документів, інформації (довідки, витягу із схеми теплопостачання, витягу з рішення постійно діючої міжвідомчої комісії для розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води тощо) від місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, яка підтверджує, що чинними схемами теплопостачання населеного пункту передбачено децентралізацію опалення із застосуванням систем електричного опалення у такому багатоквартирному будинку, та документа (акта, довідки тощо) про наявність багатозонного (багатотарифного) приладу обліку електричної енергії, взяття такого приладу на абонентський облік електропостачальником (електророзподільним підприємством) та його використання для розрахунків за спожиту електроенергію.

Обов’язковою умовою для включення уповноваженим банком відомостей до зведеного реєстру Позичальників є подання таким Позичальником до уповноваженого банку документів, що підтверджують цільове використання кредитних коштів (акт приймання-передачі, товарний чек, видаткова накладна), та документів, що підтверджують факт впровадження енергоефективного обладнання та/або матеріалів (акт виконаних робіт (наданих послуг) (далі – підтвердні документи).

Підтвердні документи зберігаються уповноваженими банками протягом строку, передбаченого законодавством для зберігання документів за кредитною операцією, та надаються уповноваженим банком головному розпоряднику коштів на його письмову вимогу за згодою Позичальника.

У разі встановлення факту відсутності підтвердних документів отримане відшкодування частини суми кредиту протягом одного місяця повертається уповноваженим банком на рахунки головного розпорядника коштів обласного бюджету.

У разі встановлення факту нецільового використання кредитних коштів отримане відшкодування частини суми кредиту протягом одного місяця повертається Позичальником до уповноваженого банку, який протягом трьох робочих днів повертає зазначені кошти до головного розпорядника коштів обласного бюджету.

Відшкодування частини суми кредиту здійснюється в межах коштів, передбачених у обласному бюджеті на відповідний рік, та відповідно до помісячного плану асигнувань в порядку черговості надходження до головного розпорядника зведених реєстрів Позичальників.

Кредити на здійснення заходів, передбачених цим підпунктом, у поточному календарному році надаються уповноваженими банками до 30 листопада включно.

Юридична особа – Позичальник може отримати таке відшкодування лише один раз протягом одного бюджетного періоду.

Кредитно-фінансові установи у кредитному договорі в графі: «цілі кредитування» зобов’язані зазначати цілі кредитування відповідно до Програми.

Кредитно-фінансові установи щомісяця до 15 числа місяця, наступного за місяцем, коли Позичальникам надано кредит, на підставі укладених Генеральних договорів подають головному розпоряднику коштів обласного бюджету два примірники Зведених реєстрів Позичальників, які мають право на отримання відшкодування частини суми кредиту, залученого на впровадження енергозберігаючих заходів згідно з цим Порядком, взяли кредити в цих установах, де зазначається сума відшкодування кредиту.

Відшкодування відбувається щомісяця шляхом перерахунку головним розпорядником коштів обласного бюджету на передбачений Генеральним договором рахунок відповідної кредитно-фінансової установи, яка, у свою чергу, протягом 3 робочих днів розподіляє ці кошти на розрахункові рахунки відповідних Позичальників, про що головному розпорядникові коштів надаються відповідні виписки чи підтверджувальні документи. Уповноважені банки здійснюють перерахування коштів Позичальникам протягом двох робочих днів з дня їх зарахування на рахунки уповноважених банків.

У разі повного або часткового дострокового повернення Позичальником кредиту відшкодування частини суми кредиту, що надійшло від розпорядника коштів, спрямовується уповноваженим банком для погашення частини суми кредиту в розмірі суми заборгованості за кредитним договором, а сума залишку відшкодування частини суми кредиту – на поточний рахунок Позичальника, відкритий в уповноваженому банку.

 

Компенсація за рахунок коштів обласного бюджету

 Відповідно до обласної Програми енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області протягом  2016 – 2018 років відшкодування з обласного бюджету за «теплими кредитами» отримали 2733 домогосподарства. Профінансована сума сягає майже 11,0 млн.грн.

Крім того, у 2018 році з обласного бюджету здійснено відшкодування частини тіла кредиту, залученого ЖБК «Соснячок» на проведення реконструкції системи опалення з заміною труб, влаштування ІТП№1 (секція 1-4) та ІТП №2 (секція 5-6) будинку по вул.Соснова,4 в м.Українка в сумі майже 300,0 тис.грн.