Автоматизована система «Київщина енергоефективна»
 

В Київській області впроваджено і успішно працює Система енергетичного моніторингу «Київщина енергоефективна» (далі – СЕМ). Зазначена автоматизована система встановлена на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України  № 732-р від 26 квітня 2017 року «План  заходів із запровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах»,  п. 3 «Положення щодо проведення моніторингу споживання паливно-енергетичних ресурсів бюджетними установами».

Головне завдання СЕМ – забезпечення щоденного моніторингу використання електроенергії, води та теплових ресурсів в установах бюджетної сфери населених пунктів області шляхом використанням сучасних інформаційних мереж та можливостей зі збору та обробки даних, забезпечення контролю і аналізу енергоспоживання, формування енергобалансу з метою впровадження заходів з енергозбереження і підвищення ефективності використання бюджетних коштів на оплату енергоносіїв.

Щорічна економія склала за опалювальний період 2018р. -5%, 2019р. -7% (понад 70 млн.грн.) бюджетних коштів на оплату енергоносіїв за рахунок енергоменеджменту – якісного управління енергоресурсами на об`єктах.

Наразі у СЕМ архівуються та зберігаються дані по споживанню паливно-енергетичних ресурсів 2787 об`єктів бюджетної сфери області 2017-2019р.р. Щомісяця, 05 числа дані по енергоспоживанню передаються до Державної агенції енергоефективності України для формування аналітичних звітів з усіх областей України.