Враховуючи цілі, визначені Стратегією розвитку Київської області на період до 2020 року, щодо створення нових та модернізації існуючих галузей економіки, а також щодо забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами, основний пріоритетний напрям розвитку в галузях енергозабезпечення та енергозбереження – підвищення рівня енергоефективності або покращення управління енергетичними ресурсами.

Заходи, які впроваджуються у Київській області у сфері енергоефективності повністю відповідають завданням, викладеним у Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 року  № 5/2015, одним із першочергових завдань якої – є   реалізація програми енергонезалежності, забезпечення енергетичної безпеки і перехід до енергоефективного та енергоощадного використання та споживання енергоресурсів із впровадженням інноваційних технологій. 

Середнє питоме споживання теплової енергії будівель в Київській області в 2-2,5 рази вище ніж у країнах Європейського Союзу та становить близько     200 кВт•год/(м²•рік), аналогічний показник країн Європейського Союзу є на рівні 86 кВт•год/(м²•рік).

Особливо гострою є проблема енергозбереження для бюджетних організацій. З одного боку, це обумовлено соціальним значенням цих об’єктів, з іншого боку, наявністю морально застарілого, низько ефективного котельного обладнання та відсутності реалізації енергозберігаючих заходів, що в свою чергу є одними з основних причин дефіциту коштів у бюджетах усіх рівнів.

За результатами проведених енергетичних аудитів на об`єктах бюджетної сфери, у 95% будівель клас енергоефективності дорівнює найнижчому показнику  «F».

З огляду на це, потенціал енергозбереження на комунальних об’єктах та бюджетній сфері області дорівнює близько 50% від теперішніх витрат,  усі  обстежувані будівлі потребують комплексної термомодернізації.

У  серпні 2017 року, Київська обласна державна адміністрація стала територіальним координатором Європейського проекту «Угоди мерів» та взяла зобов’язання скоротити місцеві викиди СО2 щонайменше на 27% до           2020 року  сприяючи, таким чином, розвитку екологічно орієнтованої економіки та підвищенню якості життя регіону, також підвищувати енергоефективність та нарощувати використання відновлювальних джерел енергії на своїх територіях.  Залучено  у проект Європейського Союзу «Угода мері –Схід ІІ»  12 міст  та смт. Київської області,  кожне з цих міст розробляє, або вже має План дій зі сталого енергетичного розвитку свого регіону до 2030 року, а для обласної адміністрації стало приорітетом першочергове  впровадження енергетичної політики у містах-підписантах та надання їм підтримки державного фінансування проектів.

Інвестиції, залучені громадами області у реалізацію енергоефективних проектів з інших джерел фінансування:

–  5 міст-партнерів Проекту Європейського Союзу «Угода мері –Схід ІІ» стали партнерами німецького фонду GIZ (м. Обухів, м. Славутич,                   м. Васильків,  м. Переяслав-Хмельницький, м. Українка та отримали технічну підтримку на реалізацію пілотних проектів до 2020р.

– 3 млн. євро 2017-2018р.р. – залучених інвестицій у термомодернізацію будівель бюджетної сфери (Ірпінь, Фастів, Славутич).

– 1 млн. євро гранту залучено у м. Українка, Обухівського району (термомодернізація будинку культури, спортивного комплексу, автоматизація енергомоніторингу).

– травень-червень 2018р.  – підписано 3-х сторонній Меморандум з проектом ПРООН «Усунення бар’єрів для сприяння залучення інвестицій у підвищення енергоефективності на основі моделі ЕСКО», в рамках грантового проекту термомодернізації будівель бюджетної сфери та будівництва котельні на біопаливі (смт. Бородянка, ЗОШ №2).